telefon webbyra i varberg  090-695 8000     inlogg webbyra i varberg  Inlogg för kunder

 

 

 

 


Dessa villkor reglerar förhållandet mellan kunden och First Step Webbyrå i Varberg. En kund kan vara en myndig fysisk person eller juridisk person. Är kunden ej myndig är målsman ansvarig.

 

 

 

 

 

Leveranstid

Om ej annat har avtalats erhåller kunden sin färdiga hemsida inom 14 arbetsdagar från dag av beställning. Om leveranstiden blir längre pga att First Step Webbyrå i Varberg ej fått komplett matrial från kunden för att kunna färdigställa hemsidan inom avtalad tid kan First Step Webbyrå i Varberg ej hållas ansvarig. Om underlevarantörer såsom webbhotellsleverantör ej håller avtalad tid kan First Step i Varberg ej hållas ansvarig. Om hemsidan ej har levererats till kund inom 14 arbetsdagar kan kunden bryta avtalet och installationsavgiften återbetalas till kund inom 15 arbetsdagar.

 

 

Ändringar i layout, bilder och text

Om kunden vill göra sena ändringar i layout, text och bilder efter det att mallen är godkänd av kund har First Step Webbyrå i Varberg rättighet att ta ut timarvode från kund inom rimlig gräns för extra arbete.

 

 

Betalningsvillkor

Installationsbetalning görs efter att mallen är godkänd av kund och båda parter är överens hur hemsidan ska vara designad och uppbyggd. Vid avslutat samarbete under pågående uppbyggnad av hemsidan betalas full installationavgift, dock ej kvartalskostnad. Kvartalskostnaden betalas kvartalsvis eller enligt överenskommelse. Om betalning ej görs inom avtalad tid så kommer en påminelseavgift, dröjsmålsränta att läggas på kommande faktura. Plats på server ingår i kvartalskostnaden. Om kunden vill bygga upp hemsidan på ett annan/egen server/webbhotell kommer kvartalskostnaden fortfarande att kvarstå om inget annat avtalats.

 

 

Uppsägelse

Kunden har en uppsägelsetid på 3 månader om inget annat avtalats. Uppsägelsen ska vara skriftlig och skickas till First Step Webbyrås e-post adress. Kunden ansvarar för villkor och uppsägelsetid som kopplas till domännamn och webbhotell.

 

 

Information och reklam

First Step Webbyrå i Varberg reserverar sig mot att information, reklam på First Steps hemsida, reklamblad i något avseénde kan vara felaktig eller ouppdaterad. Vi försöker hålla oss uppdaterade om ändringar och ändrar i text så fort detta behövs. First Step Webbyrå i Varberg har rätten att använda den färdiga hemsidan, länk till domän i marknadsföringssyfte.

 

 

Force majeure

 

First Step Webbyrå i Varberg är befriat från brott mot detta avtal orsakade av omständigheter utanför företagets kontroll, såsom krig, upplopp, olyckshändelse, brand, åsknedslag, explosion, översvämning, underlåtenhet från myndigheters sida eller andra orsaker som företaget uttryckligen inte ansvarar för.

 

 

Mallen

Mallen är en layout av förstasidan med exempeltext på textområderna och exempelbilder på bildområderna. Mallen kommer att vara tillgänglig för kunden att se på internet, alternativt en skärmdump till kundens e-post.

 

 

Uppdateringar

Uppdatering sker efter avtal, där kvartalsavgiften bestämmer hur stora uppdateringar som ingår. Detta avtalas mellan First Step Webbyrå och kunden. Hembesök ingår inte i kvartalskostnaden om inget annat avtalats. Vid önskan av egen admin-login för att själv kunna göra enkla uppdateringar är detta möjligt om detta avtalats och godkänts av båda parter. Vid problem skapade av kund under inloggning ansvarar ej First Step Webbyrå. För hjälp att försöka återställa problem faktureras kund 495kr/timme. Utbildning av admin-delen fakturaras 495kr/timme om ej annat avtalats.

 

 

Integretat E-handelsystem

 

I kvartalskostnaden ingår ej uppdateringar gällande e-handelssystem i systemen redshop, virtuemart och ecwid. Kunden får ett inlogg och ansvarar själv för alla uppdateringar gällande funktioner, kundhantering, produkthantering etc. First Step Webbyrå kan mot en engångskostnad utbilda kunden i systemet. Vid kontinuelliga uppdateringar tillkommer en extra kvartalskostnad beroende på uppdateringarnas storlek.

 

 

 

First Steps ansvar

First Step Webbyrå i Varberg ansvarar inte för information eller material som kund knyter till sitt domännamn. First Step Webbyrå i Varberg är ej heller ansvarigt för indirekt skada, t ex förlorad vinst, minskad produktion eller omsättning i rörelse. First Step Webbyrå i Varberg hanterar all kundinformation som konfidentiell, detta för att värna om kundens integritet. Information ges aldrig ut till tredje part utan kundens tillåtelse, dock kan domstolsbeslut tvinga First Step Webbyrå i Varberg att lämna ut uppgifter till berörda myndigheter. First Step Webbyrå i Varberg är ej heller skadeståndsskyldigt om någon gör intrång hos företaget och skaffar sig tillgång till, förstör eller förvanskar information. Hemsidan kan ej flyttas till ett annat webbhotell/konto. Behöver kunden matrial från hemsidan för att bygga upp en ny hemsida på ett annat webbhotell skickar First Step Webbyrå bilder och text till kundens e-post. Du som kund ansvarar för att din hemsida ej använder upphovsrättsskyddat material.

 

 

Kundens ansvar

Kunden uppmanas att meddela First Step Webbyrå i Varberg om adress- och/eller e-post-ändringar, så att information relevant till kundens hemsida kan skickas till rätt adress. Du som kund ansvarar för att din hemsida ej använder upphovsrättsskyddat material. Kunden ansvarar för all information som kopplas till sitt domännamn och webbhotell.

 

 

Tvist

Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av detta avtal skall göras i svensk domstol under svensk rätt.

 

 

kopa hemsida

Drottninggatan 4

43245 Varberg

Telefon: 090-695 8000

E-post: kontakt@aktivmedia.nu

samarbetspartners 2015

ERBJUDANDE FÖR RESTAURANGER

 

Vi bjuder på bildgalleri och bildspel till er hemsida...

Erbjudandet gäller t.o.m 31 Maj 2018